Relevante Ethereum lenker

Her er en liste over mange av de linkene jeg har brukt mest når jeg har jobbet med Ethereum

/r/ethereum En av de viktigste informasjonskanalene.

Dokumentasjonen til siste versjon av Ethereum.

Hjemmesiden

Nettverksoversikten - Oversikt over nettverket presentert på en særdeles fancy måte.

Bloggen

Whitepaperet - Gir en formel overordnet beskrivelse av teknologien, skrevet av Vitalik.

Youtubekanalen - Mange informative videoer, samt forelesninger fra første Devcon.

etherecast - Oversikt over registrerte Dapps i forskjellige stadier av utvikling.

Solidity dokumentasjonen- Dokumentasjon av Solidity, det mest brukte språket for å skrive smartkontrakter på Ethereum.